Gymnasiesärskolor i Linköping

Gymnasiesärskolor i Linköping

Övriga skolor i Linköping

Gymnasiesärskolor i Linköping

I Linköping finns tre gymnasiesärskolor som tillsammans erbjuder sju av gymnasiesärskolans nationella program samt det individuella programmet.

Gymnasiesärskolans program i Linköping

I början av höstterminen får elever i år 9 och 10 en broschyr med information om alla program erbjuds inom gymnasiesärskolan.

Linköpings kommun erbjuder sju nationella program och det individuella programmet på följande gymnasieskolor: 

Anders Ljungstedts gymnasium:

  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Fordonsvård och godshantering
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Administration, handel och varuhantering

Berzeliusskolan:

  • Samhälle, natur och språk
  • Estetiska verksamheter
  • Individuella program

Vretaskolan:

Vretagymnasiet erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram i Landstingets regi inom Djur, Häst, Lantbruk eller Skog.

En del av undervisningen på Berzeliusskolan och Anders Ljungstedts gymnasium är förlagd till en skola som heter Vallaskolan, men det är till Berzeliusskolan och Anders Ljungstedts gymnasium  man ansöker.

Gymnasiesärskolan som skolform

Gymnasiesärskolan är en frivillig fyraårig skolform för ungdomar med utvecklingsstörning. Syftet med gymnasiesärskolan är dels att förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier, men också att ge en god grund för personlig utveckling. Som elev i gymnasiesärskolan ska man också få verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan. En elev på ett nationellt program kan också läsa ämnesområden från det individuella programmet eller kurser från gymnasieskolan. På samma sätt kan en elev som går ett individuellt program läsa kurser från ett nationellt program inom gymnasiesärskolan.

Ansökan och antagning

Ansökan till gymnasiesärskolan görs från vecka 3 fram till den 15 februari.

Omvalsperiod 15 april - 1 maj.

Sökande i Östergötlands län ansöker till gymnasiesärskolan via webben www.gymnasiestudera.se.

Du som bor i Östergötlands län kan se ditt slutliga antagningsbesked i juli. Sista dag att svara är den 21 juli. Man kan bara svara en gång.

Reservantagningen startar i början av augusti.