Gymnasiesärskolor i Jönköping

Övriga skolor i Jönköping

I Jönköping finns många olika gymnasiesärskolor. Följande skolor och program är sökbara i Jönköpings kommun:

Bäckadalsgymnasiet

 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Fordonsvård och godshantering

Hyddans gymnasiesärskola (Taberg) 

 • Individuella program

Magnus Ladulåsskolan

 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Samhälle, natur och språk
 • Individuella program

Sandagymnasiet

 • Administration, handel och varuhantering
 • Individuella program

Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium  (Värnamo)

 • Skog, mark och djur

Tenhults naturbruksgymnasium  (Tenhult)

 • Skog, mark och djur

Utbildning inom gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan riktar sig till ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada.  

I gymnasiesärskolan får du en utbildning som är anpassad för dig. Du får en bra grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Gymnasiesärskolan ger också möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är 4-årig och består av nationella och individuella program.  

Korttidstillsyn

Jönköpings kommun erbjuder korttidstillsyn från och med 1 juli det år då ungdomen fyller 13 år. Daglig tillsyn före och efter skoldagens slut är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS).

I Jönköping är korttidstillsynen förlagd på grundskolornas och gymnasiesärskolornas enheter samt på FUB-gården vid Västra Torget. Ansökan skickas till särskolesamordnaren

Om du har behov av korttidstillsyn och inte kan få behoven tillgodosedda på annat håll kan du få rätt till korttidstillsyn. Har du rätt till korttidstillsyn gäller det utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut, under lovdagar, studiedagar, och vid längre lov såsom sommarlov.

Källa: jonkoping.se