Människor och hästar

Mo Gård Gymnasiesärskola

-Ett gymnasieprogram som utformas utifrån dina behov och förutsättningar

Mo Gård Gymnasiesärskola riktar sig till elever med kombinerade funktionsnedsättningar som är i behov av en anpassad och tillrättalagd kommunikativ miljö.
Gymnasiesärskolan har nationellt upptagningsområde och erbjuder det individuella programmet med syftet att skapa goda förberedelser inför vuxenlivet. Mo Gård Gymnasiesärskola kan erbjuda en helhetslösning med närhet och samverkan mellan skola och boende som underlättar övergången mellan de fysiska miljöerna.

Individuella programmet innehåller följande ämnesområden:

 • Språk och kommunikation
 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle

Det finns även möjlighet att ha praktik. Praktiken erbjuds främst under sista året och anpassas i största möjliga mån efter elevens behov. Målet med praktiken är att underlätta övergången mellan skola och vuxenliv.

Kommunikation

Utveckling av kommunikation och samspel ger förutsättningar för delaktighet och inkludering. Därför är olika anpassade kommunikationssätt som exempelvis Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila former av kommunikation och teckenspråk en del av grunden i verksamheten.

Nationellt upptagningsområde

Mo Gård Gymnasiesärskola har ett nationellt upptagningsområde, vilket betyder att elever från hela Sverige kan söka till skolan. I naturskön miljö i Doverstorp, utanför Finspång, finns våra två hemlika LSS-boenden för barn och unga (9 § 8 LSS). Här bedrivs verksamhet alla dagar i veckan, året runt utifrån elevens önskemål och behov. Här kan elever bo som studerar eller är på väg att studera på Mo Gårds gymnasiesärskola och därför behöver boende på annan ort.

Bra att veta om boendet:

 • På boendet finns plats för fem till sex elever, fördelat på två våningsplan.
 • Alla elever har eget rum och badrum.
 • Det finns kök och gemensamhetsutrymme för aktiviteter och trevlig samvaro.
 • Det finns personal tillgänglig dygnet runt.
 • På fritiden erbjuds eleverna aktiviteter utifrån sina intressen, från samhällets utbud och i närområdet.
 • Alla elever har tillgång till trådlöst internet.
 • Eleverna får stöd i att hålla god kontakt med familj och anhöriga via Skype eller liknande.
 • Mo Gård är behjälplig att ordna med och stötta kring en hemresa i månaden.

Mo Gård Gymnasiesärskola lägger stor vikt vid att stötta ungdomarna att hålla god kontakt med sin familj via Skype eller liknande. Alla elever har tillgång till trådlöst internet i skolan och i sitt boende.

Snabbfakta om Mo Gård

Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. 

Mo Gård erbjuder insatser utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av boende för vuxna samt daglig verksamhet, boende för barn och ungdomar i anslutning till gymnasiesärskolestudier eller för barn som av annan anledning behöver bo utanför sitt föräldrahem samt gymnasiesärskola.

Mo Gård har gymnasiesärskola samt boende för barn och ungdomar i anslutning till gymnasiesärskolestudier i Finspång/Östergötland samt boende för ungdomar (13-18 år) som av annan anledning behöver bo utanför sitt föräldrahem i Ystad/Skåne.

Mo Gård har boendeenheter och daglig verksamhet för vuxna i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne.

Stiftelsen som äger Mo Gård består av brukarorganisationerna; Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Region Östergötland, Finspångs kommun och Personalföreningen Mo Gård.


Visa alla utbildningar på Mo Gård Gymnasiesärskola

Program

Individuella program

Gör en intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill bli kontaktad av Mo Gård Gymnasiesärskola.

Hitta till skolan

Mo Gård Gymnasiesärskola

Sankta Marias Väg 213
612 93 Finspång

Tel: 010-4716789
www.mogard.se

Recensioner

Snittbetyg: 0

Baseras på 0 recensioner.

Det finns inga recensioner skrivna.