Frågor och svar om gymnasiesärskolan

Frågor och svar om gymnasiesärskolan

Har du frågor om gymnasiesärskolan? Här nedanför har vi svarat på några av de vanligaste frågorna. Vill du själv ställa en fråga eller se fler frågor och svar kan du gå till vårt forum.

Fråga Vem går i gymnasiesärskolan?

Gymnasiesärskolan är en skola för ungdomar mellan 16 och 20 år som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå särskild utbildning för vuxna (särvux). 

 Vem bestämmer om en person ska gå i gymnasiesärskolan?

Om ett barn ska gå i särskola bestäms av myndigheterna. Beslut ska fattas på välgrundade underlag och vårdnadshavarna ska ha insyn i processen. Kommunen där eleven bor ser till att det görs en så kallad målgruppstillhörighet. Om utredningen inte visar att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp får eleven istället gå på en gymnasieskola, men då ska skolsituationen anpassas efter elevens förutsättningar. Det kan sedan göras fortsatta observationer och eventuellt en ny utredning senare.

Här kan du läsa mer om målgruppstillhörighet. 

 Hur många gymnasiesärskolor finns det?

Det finns cirka 300 gymnasiesärskolor i Sverige. Av dessa är många kommunala skolor som erbjuder program inom gymnasiesärskolan, och hos dessa går det ibland bara ett par elever. Här kan du söka efter information om alla gymnasiesärskolor

 Får man betyg i gymnasiesärskolan?

I gymnasiesärskolan får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt gymnasiesärskolearbete. När du har avslutat dina studier får du ett gymnasiesärskolebevis. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan.

I gymnasiesärskolan får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i särskolan. Om du går i gymnasiesärskolan, men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

 När gör man ansökan till gymnasiesärskolan?

Ansökan görs vanligtvis mellan mitten av januari och mitten av februari, alltså ungefär ett halvår innan du ska börja gymnasiesärskolan.

Efter det har bestämts om du blir mottagen till en viss gymnasiesärskola som du har sökt till ska mottagande skola/kommun besluta om antagning till någon av dina sökta utbildningar. 

 Får man besöka en skola innan man bestämmer sig?

Ja, redan i årskurs åtta kan du få åka till en skola på en testperiod för att se hur det är att vara elev på skolan. Denna testperiod kallas ibland praktik. Du får då prova att vara på skolan i några dagar eller en vecka. Om du vill kan studie- och yrkesvägledaren på din grundsärskola hjälpa till att ordna en prova-på-period i en gymnasiesärskola.

En del gymnasiesärskolor har också öppet hus då man kan få komma på besök med sina föräldrar eller vårdnadshavare.

 Vad är skillnaden mellan individuella program och nationella program?

Det finns nio nationella program som alla är yrkesinriktade. Man läser olika ämnen som är indelade i kurser. Efter avslutad kurs sätts betyg.

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

 Hur söker man efter program på Gymnasiesärskola.se?

På startsidan www.gymnasiesarskola.se börjar du med att välja mellan individuellt eller nationellt program. Väljer du nationellt program kommer du till en sida där du kan se och välja alla nationella program. Väljer du individuellt program görs en sökning på individuella program och du ser alla skolor som erbjuder detta alternativ. Du kan också söka på ort (stad) eller skriva in något i sökfältet. Du kan exempelvis skriva namnet på en skola eller ett djur som du är intresserad av och vill lära dig mer om. En del skolor har kor, grisar eller hästar.

Det finns också möjlighet att söka på riksintag och boende. Du kan kombinera flera parametrar, exempelvis ort och boende och ett visst program – för att få fram ett mer specifikt resultat.

 Vad gör man efter gymnasiesärskolan?

Under ditt sista år på gymnasiesärskolan får du information om vad du kan göra när du är klar med skolan. Gymnasiesärskolor samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att kunna ge dig som elev mycket stöd. Du får hjälp att förbereda dig för ett så självständigt och givande vuxenliv som möjligt. Efter du gått klart dina fyra år på gymnasiesärskolan kan du till exempel:

  • Jobba
  • Göra praktik
  • Delta i daglig verksamhet
  • Fortsätta studera på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola eller yrkeshögskola

Du kan läsa mer om vad som händer efter gymnasiesärskolan här.

Sök gymnasiesärskolorKnapp: fråga SYV och forum