Riksintag

Förslag på skolor

EmanuelGymnasiet

 • Individuella program
 • Administration, handel och varuhantering

Plats
Uppsala
 
 
marker
Riksintag

Fryshusets gymnasiesärskola

 • Estetiska verksamheter

Plats
Stockholm
 
 
marker
Riksintag

Häggviks Gymnasium gymnasiesärskola

 • Hotell, restaurang och bageri
 • Estetiska verksamheter
 • Individuella programmet
 • Administration, handel och varuhantering

Plats
Sollentuna
 
Boende
Boende på skolan
marker
Riksintag

Mo Gårds gymnasiesärskola

 • Individuella program

Plats
Finspång
 
Boende
Boende på skolan
marker
Riksintag

Olinsgymnasiet Gymnasiesärskola

 • Estetiska verksamheter
 • Fordonsvård och Godshantering

Plats
Skara
 
Boende
Boende på skolan
marker
Riksintag

Ystad Gymnasium gymnasiesärskola

 • Administration, handel och varuhantering
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Skog, mark och djur
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Individuella program

Plats
Ystad
 
 
marker
Riksintag

Övriga skolor + riksintag

Riksintag

Om en gymnasiesärskola är godkänd som friskola så har den riksintag. Med riksintag menas att du som elev inte behöver bo i den kommunen som skolan ligger i för att kunna söka dit.

För att en kommunal gymnasiesärskola ska få ha riksintag måste skolan söka med en speciell anledning hos skolverket. Anledningen kan vara att en utbildning bara går att ha på en eller några få platser i landet. Det kan även vara så att enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte går att ta hänsyn till. 

För att en skola ska bli godkänd måste skolan gå igenom fyra antagningsomgångar. Om en skola har fått en utbildning godkänd så gäller det beslutet i fyra antagningsomgångar.