Gymnasiesärskolor i Norrköping

Övriga skolor i Norrköping

Norrköping. Foto: Peter HolgerssonGymnasiesärskolor i Norrköping

I Norrköping finns det gott om gymnasiesärskolor. Du som är elev i särskolan eller träningsskolan i Norrköpings kommun kan välja mellan alla nationella program när du ska böra gymnasiesärskolan. De flesta finns inom Norrköping, och några program erbjuds i närliggande städer. Det finns också individuella program på flera skolor. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden. 

Nationella program

Här ser du alla nationella program och vilka skolor de finns på.

Ämnen

På de nationella programmen läser man följande ämnen:

  • engelska
  • estetisk verksamhet
  • historia
  • idrott och hälsa
  • matematik
  • naturkunskap
  • religionskunskap
  • samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk

Man läser också ämnen som är specifika för ett visst program. De kallas programgemensamma ämnen. I programmen ingår också praktik på en arbetsplats.

Individuella program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för dig som inte kan följa ett nationellt program och behöver en utbildning som passar dig och dina förutsättningar. Du läser då ämnesområden istället för ämnen.

Individuella program finns på följande gymnasiesärskolor i Norrköping:

I de individuella programmen läser man ämnesområden istället för ämnen. Du kan läsa mer om individuella program och olika ämnesområden som ingår här.

Källa: Norrkoping.se