Fastighet, anläggning och byggnation

Fastighet, anläggning och byggnation

Förslag på skolor

Foucaultgymnasiet

 • Estetiska verksamheter
 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Individuella program

Plats
Södertälje
 
 
 

S:t Botvids gymnasiesärskola

 • Administration, handel och varuhantering
 • Individuella programmet
 • Hantverk och produktion
 • Hälsa, vård och omsorg

Plats
Botkyrka
 
 
 

Ystad Gymnasium gymnasiesärskola

 • Administration, handel och varuhantering
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Skog, mark och djur
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Individuella program

Plats
Ystad
 
 
marker
Riksintag

Övriga skolor med Fastighet, anläggning och byggnation

Information om programmet för Fastighet, anläggning och byggnation

På programmet för Fastighet, anläggning och byggnation får du träna på att arbeta med uppgifter som har med fastighetsskötsel och byggnation att göra. Du får också lära dig hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Under utbildningen kan du få göra reparationer, måla och städa. Arbete utomhus kan innebära markarbete och att sköta grönytor.

Läs mer om programmet för Fastighet, anläggning och byggnation här.