Ekgårdens gymnasiesärskola
Plats:
Boende: Ja

Ekgårdens gymnasiesärskola

Välkommen till Ekgårdens gymnasiesärskola i Vagnhärad!

På Ekgårdens gymnasiesärskola erbjuder man individuellt program som har läkepedagogisk inriktning med grund i Waldorfpedagogiken samt utbildningen Estetiska verksamheter. Ekgårdens gymnasiesärskola vänder sig till ungdomar med olika funktionsnedsättningar, många av skolans elever har autism. Totalt finns 2 klasser på skolan. Båda klasserna har varsin klasslärare, en ämneslärare, en musikterapeut och en  eurytmist, samt ett flertal elevassistenter.

Program

Estetiska verksamheter

Individuella program

Recensioner

Det finns inga recensioner skrivna.

Hitta till skolan

Ekgårdens gymnasiesärskola

Solberga Ekgård
610 74 Vagnhärad

Tel: 0156–261 54
www.ekgarden.se