Efter gymnasiesärskolan

efter gymnasiesärskolan

Efter att du har gått ut gymnasiesärskolan finns det olika alternativ beroende på vilken typ av funktionsnedsättning du har, vad du tycker om att göra och hur arbetsmarknaden ser ut där du bor. Din skola kan också påverka var du hamnar. Vissa skolor erbjuder mycket stöd, förberedelser och ger kontakter som kan leda till arbete eller fortsatt praktik efter gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolebevis

När du gått ut gymnasiesärskolan får du ett gymnasiesärskolebevis. Det får du oavsett om du har gått ett nationellt eller individuellt program. Beviset beskriver de kunskaper och erfarenheter du har fått i skolan och kan hjälpa dig när du ska söka jobb efter gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolebeviset ska innehålla:

  • programmet
  • ämnesområden eller kurser som eleven har läst
  • betygen
  • APL eller praktik
  • gymnasiesärskolearbetet

Alla nationella program i gymnasiesärskolan är yrkesinriktade. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiesärskolan.

Vad du ska göra efter dina år i skolan beror på vad du vill och kan göra. Vill du fortsätta gå i skolan kan du välja att gå på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Du får information om dessa alternativ under ditt sista skolår på gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att planera vad du ska göra när du gått klart skolan.

Du kan antingen vända dig till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller din kommun. 

LSS

Ett vanligt sätt att gå vidare efter gymnasiesärskolan är att ta kontakt med kommunens LSS-handläggare. LSS-handläggaren kan hjälpa till med att ansöka om daglig verksamhet som sedan kan leda till jobb så småningom. LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionsnedsättning. Dessa personer kan få stöd via LSS:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
  • Personer som har andra stora funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i livet.

Lagen innehåller bland annat rätt till daglig verksamhet.

Källor och tips på hemsidor:

Försäkringskassan
Skolverket
Samhall

Det finns olika typer av bidrag man kan söka om man har en utvecklingsstörning. För mer information, se Försäkringskassans guide för personer med funktionsnedsättning. 

Plugga efter gymnasiesärskolanJobba efter gymnasiesärskolan Sök gymnasiesärskolor