APL i gymnasiesärskolan

APL i gymnasiesärskolan

Utbildning på en arbetsplats, Arbetsplatsförlagt lärande (APL), innebär att du får lära dig nya saker på en arbetsplats utanför skolan. Genom APL får du yrkeskunskaper. Du lär dig också yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig del av utbildningen på alla nationella program. Som elev på ett nationellt program ska du vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor. 

APL är en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande. Som elev i gymnasiesärskolan kan du gå utbildningen antingen på en skola eller på en eller flera arbetsplatser. 

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande på ett program som eleven genomför på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Alla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla APL i minst 22 veckor.

För en elev i gymnasiesärskolan ska varje vecka på en arbetsplats anses motsvara 25 timmars garanterad undervisningstid.

Gymnasial lärlingsutbildning

Vill du ha mycket praktiskt arbete på ditt program? Då kan gymnasial lärlingsutbildning vara bra för dig. Det innebär att minst hälften av din utbildning sker på en eller flera arbetsplatser. Inom de nationella programmen i gymnasiesärskolan kan gymnasial lärlingsutbildning börja det första, andra, tredje eller fjärde läsåret.

APL i gymnasiesärskolan:

När du går i gymnasiesärskolan och gör praktik på en arbetsplats. 

Praktik hos en gymnasiesärskola

Sök gymnasiesärskolor