Praktik i gymnasiesärskolan

Praktik i gymnasiesärskolan

"Prova på" - praktisera på en gymnasiesärskola

Ordet praktik används när man menar den testperiod du som elev kan göra på en gymnasiesärskola när du går i årskurs åtta i grundsärskolan. För att göra det lättare för dig att välja program, kan skolor erbjuda prova-på-perioder. Du får då under några dagar eller en vecka besöka skolan och känna på hur det är att vara elev på skolan. Om du vill kan studie- och yrkesvägledaren på din grundsärskola hjälpa till att ordna en prova-på-period i en gymnasiesärskola.

APL i gymnasiesärskolan: 

När du går i gymnasiesärskolan och gör praktik på en arbetsplats. 

Praktik i gymnasiesärskolan: 

När du går i grundsärskolan och provar på att gå på en gymnasiesärskola. 

Klicka på knappen om du veta mer om APL (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasiesärskolan: 

APL i gymnasiesärskolan

Sök gymnasiesärskolor