Svårt att ordna APL-platser till elever i gymnasiesärskolan

Svårt att ordna apl-platser åt elever i gymnasiesärskolan

Svårt att ordna APL-platser till elever i gymnasiesärskolan

Elever som läser ett nationellt program inom gymnasiesärskolan ska ha APL under minst 22 veckor. APL betyder att eleven lär sig ute på en arbetsplats. Skolverket har gjort en undersökning för att följa upp den förändring som skedde inom gymnasiesärskolan 2013. Den visar att sex av tio rektorer säger att det är ganska svårt eller mycket svårt att ordna APL-platser som passar bra för eleverna.

– En bra apl kan bli en biljett in i arbetslivet för gymnasiesärskolans elever. Därför måste arbetsgivare, inte minst de offentliga, fundera på hur de kan ta emot fler elever. Dessutom visar vår uppföljning att skolorna behöver ännu mer stöd från kommunerna eller den enskilda huvudmannen när det gäller samverkan med arbetslivet, säger Anna Mannikoff, undervisningsråd på Skolverket.

Tillgången på platser skiljer mellan olika program

Men tillgången på praktikplatser skiljer sig mellan programmen. Svårast är det för programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk. Bäst tillgång på APL-platser har programmet för hotell, restaurang och bageri. Intervjuer visar också att många av de som arbetar i gymnasiesärskolan är oroliga för att det inte ska finnas mottagare för eleverna på arbetsmarknaden. Det framkommer också önskemål om att fler offentliga arbetsgivare ska ta ett större ansvar i frågan.

Viktigt att samverkan med arbetslivet fungerar

Det är skolans huvudman som ska samverka med samhället runt omkring för att utbildningen ska vara aktuell och ha en hög kvalitet. Huvudman kan vara kommunen eller en enskild huvudman. Utbildningen ska bland annat anpassas utifrån de behov som det lokala arbetslivet har. På många skolor tar huvudmannen endast ett begränsat ansvar för samverkan med arbetslivet. Men det finns också exempel på kommuner där det fungerar bättre och kommunerna tar ett större ansvar.

Reformeringen av gymnasiesärskolan

Den reform som genomfördes 2013 gjordes för att gymnasiesärskolan i högre grad skulle likna gymnasieskolan. Nu finns det nio nationella program med yrkesinriktning inom gymnasiesärskolan. På dessa program ska man som elev ha minst 22 veckors APL. Inom gymnasiesärskolan finns också individuella program.

– Vår uppföljning visar att reformeringen av gymnasiesärskolan innebär stora utmaningar för skolorna. Vi ser att det kan behöva finnas en ännu större flexibilitet i utbildningen för att den ska passa eleverna ännu bättre. Det är därför viktigt att uppföljningsarbetet fortsätter, särskilt när den första årskursen gått ut läsåret 2017/18, säger Anna Mannikoff.

Källor: Skolverket


Tillbaka till nyheter


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-03-21

Populäraste programmen i gymnasiesärskolan

Sedan Gymnasiesärskola.se startade under sommaren 2015 har hemsidan haft över 8000 besök och 30 000 sidvisningar. Bland de nationella programmen är Skog, mark och djur mest populärt.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-12-30

Nytt dataspel kan behandla ADHD och autism

Det har kommit ett nytt spel som ska kunna användas för att behandla ADHD, autism och depression.Mobilspelet "Project Evo" tränar upp förmågan att fokusera. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-04-06

Färre elever i gymnasiesärskolan

Antalet elever som läser på gymnasiesärskolan i Sverige fortsätter att sjunka. Det visar statistik som skolverket nyligen släppt. 

Läs mer