Gymnasiesärskolans reform ska utvärderas

Den nya reformen för gymnasiesärskolan från 2013 ska följas upp och utvärderasGymnasiesärskolans nya reform ska följas upp

2013 genomfördes en reform inom gymnasiesärskolan. Under våren 2015 ska Skolverket undersöka hur reformen tagits emot av skolhuvudmän och skolor. Bland annat ska man analysera och utvärdera vilka möjligheter och utmaningar som finns med den reformerade gymnasiesärskolan. I och med denna reform anpassades bestämmelser för gymnasiesärskolan till stor del efter bestämmelserna för GY2011, reformerna för gymnasieskolan 2011. Det skapades nya styrdokument för samtliga dokument:

  • läroplan
  • programmål
  • ämnesplaner
  • ämnesområdesplaner

Reformens syfte var bland annat att skapa en tydligare struktur för gymnasiesärskolan, att öka likvärdigheten och att ge eleverna bättre förutsättningar för val av utbildning. Framförallt ville man göra eleverna bättre förberedda för livet efter gymnasiet.

En första avstämning av reformens konsekvenser

Anna Mannikoff, som är projektledare för studien ser uppföljningen av reformen som en första avstämning för att på ett tidigt stadium få kunskap om hur reformen genomförs i verksamheterna. På så vis underlättas arbetet för beslutsfattare, staten, kommunen och skolorna, menar Anna Mannikoff.

Samlar in svar från rektorer i hela landet

Undersökningen kommer genomföras genom en enkät bland alla rektorer i gymnasiesärskolan, intervjuer i ett antal kommuner och genom att sammanställa den statistik som finns om gymnasiesärskolan. 

Rapporten som genomförs under våren ska belysa gymnasiesärskolan och ge en samlad bild av reformen och dess konsekvenser. Det blir en unik analys i och med att Skolverket sammanställer röster från landets alla gymnasiesärskolor. 

Rapporten kommer att publiceras på Skolverkets webbplats den 15 december 2015.

Källa: Skolverket


Tillbaka till nyheter på Gymnasiesärskola.se

Andra artiklar:


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-06-17

Svårt att få jobb efter gymnasiesärskolan

De flesta elever som har gått i gymnasiesärskolan får inget jobb efter skolan. Det visar en ny undersökning som Högskolan i Halmstad har gjort. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-09-19

Gymnasiesärskolemässa 2016 på Fryshuset

Den 21:a september anordnar Fryshuset för andra gången en gymnasiesärskole-mässa. Mässan är till för elever som ska välja gymnasiesärskola. Genom att titta förbi mässan får du chansen att prata med många olika gymnasiesärskolor. På mässan finns också möjlighet att träffa personerna bakom Gymnasiesärskola.se! Det är Fryshusets gymnasium som står som arrangör för mässan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-10-30

Rapport om folkhögskolor

Individer med funktionsnedsättning får sällan tillräcklig hjälp i skolan. Det leder till att de ofta kompletterar sina studier på folkhögskola. Ny rapport visar att andelen deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskolorna har ökat dramatiskt.

Läs mer