Gymnasiesärskolans reform ska utvärderas

Den nya reformen för gymnasiesärskolan från 2013 ska följas upp och utvärderasGymnasiesärskolans nya reform ska följas upp

2013 genomfördes en reform inom gymnasiesärskolan. Under våren 2015 ska Skolverket undersöka hur reformen tagits emot av skolhuvudmän och skolor. Bland annat ska man analysera och utvärdera vilka möjligheter och utmaningar som finns med den reformerade gymnasiesärskolan. I och med denna reform anpassades bestämmelser för gymnasiesärskolan till stor del efter bestämmelserna för GY2011, reformerna för gymnasieskolan 2011. Det skapades nya styrdokument för samtliga dokument:

  • läroplan
  • programmål
  • ämnesplaner
  • ämnesområdesplaner

Reformens syfte var bland annat att skapa en tydligare struktur för gymnasiesärskolan, att öka likvärdigheten och att ge eleverna bättre förutsättningar för val av utbildning. Framförallt ville man göra eleverna bättre förberedda för livet efter gymnasiet.

En första avstämning av reformens konsekvenser

Anna Mannikoff, som är projektledare för studien ser uppföljningen av reformen som en första avstämning för att på ett tidigt stadium få kunskap om hur reformen genomförs i verksamheterna. På så vis underlättas arbetet för beslutsfattare, staten, kommunen och skolorna, menar Anna Mannikoff.

Samlar in svar från rektorer i hela landet

Undersökningen kommer genomföras genom en enkät bland alla rektorer i gymnasiesärskolan, intervjuer i ett antal kommuner och genom att sammanställa den statistik som finns om gymnasiesärskolan. 

Rapporten som genomförs under våren ska belysa gymnasiesärskolan och ge en samlad bild av reformen och dess konsekvenser. Det blir en unik analys i och med att Skolverket sammanställer röster från landets alla gymnasiesärskolor. 

Rapporten kommer att publiceras på Skolverkets webbplats den 15 december 2015.

Källa: Skolverket


Tillbaka till nyheter på Gymnasiesärskola.se

Andra artiklar:


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2015-09-17

Snart dags för Lidingöruset och Lidingörullet

I samband med att det klassiska Lidingöloppet går av stapeln den 25-27 september anordnas också två lopp för barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-08-18

Premiär för Special Olympics School Day

Special Olympics Sweden bedriver och utvecklar idrottsverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Nu arrangerar föreningen tillsammans med idrottsföreningar idrottsdagar runtom i landet med start i Katrineholm. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-12-03

Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december firas den Internationella funktionshindersdagen. Under dagen hålls debatter på olika platser i Norden och även på andra ställen i världen. 

Läs mer