Andel personer med funktionsnedsättning på folkhögskolor

Andel personer med funktionsnedsättning på folkhögskolor

Stor ökning av andelen personer med funktionsnedsättning på folkhögskolor

Personer med funktionsnedsättning får sällan tillräcklig hjälp i skolan, vilket gör att de ofta kompletterar sina studier på folkhögskola. En ny rapport visar att andelen personer med funktionsnedsättning på folkhögskolorna har ökat dramatiskt.

- Folkhögskolorna får ta konsekvenserna av grund- och gymnasieskolornas misslyckanden och det får man inte tillräckligt med erkännande för, säger Erik Nylander, en av forskarna som står bakom rapporten oLika TillSAMmanS.

Den allmänna linjen på folkhögskolornas vänder sig till de som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Just nu är det cirka 12 400 personer som går allmän linje. En tredjedel av dessa har en funktionsnedsättning såsom ADHD, utvecklingsstörning, rörelsehinder, dyslexi eller psykisk ohälsa. Rapporten visar en dramatisk ökning i just dessa deltagargrupper, 15 procent sedan 1997.

Var tredje elev går ut gymnasiet utan kompletta betyg

- Ökningen är störst på allmän linje, vilket tyder på att folkhögskolorna får kompensera för brister i den formella skolgången. Förra året gick nästan var tredje elev ut gymnasiet utan kompletta betyg och det får givetvis konsekvenser för folkhögskolorna, säger Erik Nylander, postdoktor på Linköpings universitet.

Rätt kompetens för att arbeta med människor med funktionsnedsättningar

Rapporten visar också på saker som faktiskt fungerar. Till exempel att lärarna på folkhögskolorna har stor praktisk kompetens för att jobba med personer med funktionsnedsättningar. Lärarna är duktiga på att anpassa verksamheten för deltagarnas behov och att möta deltagarna på deras villkor. Enligt PIAAC, som är som en PISA-motsvarighet för vuxenutbildning, så ligger Sverige väldigt långt fram på området.

- Folkhögskolorna har blivit skolvärldens supernanny, men trots det finns det ytterst begränsat med fortbildnings- och forskningsmöjligheter för folkhögskolelärarna, säger Erik Nylander.

Rapporten oLika TillSAMmanS gjordes av Erik Nylander, Dörte Bernhard, Lina Rahm och Per Andersson på uppdrag av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Rapporten finns att läsa här 

Källa: Mynewsdesk 


Tillbaka till nyheter

Tips på andra artiklar:


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-03-21

Populäraste programmen i gymnasiesärskolan

Sedan Gymnasiesärskola.se startade under sommaren 2015 har hemsidan haft över 8000 besök och 30 000 sidvisningar. Bland de nationella programmen är Skog, mark och djur mest populärt.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-08-18

Ny studie: vad händer efter gymnasiesärskolan?

En ny studie från Högskolan i Halmstad visar var elever som gått ut särskolan hamnar. En vanlig föreställning är att alla elever går vidare till daglig verksamhet, men denna studie visar det gäller endast knappt hälften av deltagarna.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-06-03

Special Olympics Games

Helgen 3-5 juni är det dags för Special Olympics Games 2016 i Göteborg. Det är en idrottstävling för personer med utvecklingsstörning. 

Läs mer