Nationella och individuella program på anpassad gymnasieskola

Tjej med glasögon som studerar framför laptopDen 2 juli 2023 byter “gymnasiesärskola” namn till “anpassad gymnasieskola” 

Anpassad gymnasieskola är en skola som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Här är utbildningen uppdelad i två kategorier; nationella program och individuella program. Det betyder att undervisningen är utformad utifrån andra förutsättningar än den statliga skolan för att vara så fördelaktig som möjligt för eleven. 

Skillnader mellan nationella och individuella program 

Nationella program har fasta programplaner, programmål med möjlighet att läsa kurser med programfördjupning. Individuella program är anpassade på individnivå utifrån elevens förmåga och betygsättning sker utifrån andra kriterier.  

Nationella program

Alla de nationella programmen innehåller tydliga programmål för vad eleven ska klara av under utbildningen, samt kurser som är gemensamma för anpassad gymnasieskola och programämnen. Eleven har också möjlighet att läsa kurser inom programfördjupning. Varje nationellt program har en specifik struktur för hela utbildningen.

  • Kurser inom gemensamma ämnen på anpassad gymnasieskola.
  • Kurser inom programgemensamma ämnen.
  • Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet.

I Sverige finns det totalt nio nationella program på anpassad gymnasieskola:

Individuella program

Till skillnad från nationella program, är individuella program är en utbildningsform som är helt anpassad på individnivå utifrån elevens egna kunskaper och förmågor som inte innehåller några programmål. Istället för att läsa ämnen, läser eleven ämnesområden. 

Garanterad undervisningstid för individuella program är 3 600 timmar under loppet av fyra år, och det finns en ämnesområdesplan för varje ämnesområde som undervisas. Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskaper och verktyg för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt för att den ska kunna vara delaktig i samhället på bästa sätt. 

Ämnesområden i de individuella programmen: 

  • Estetisk verksamhet 
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation 


Betygsättning

I de individuella programmen betygsätts inte ämnesområdena. Läraren bedömer och utvärderar istället elevens kunskaper utifrån de krav som finns på grundläggande och fördjupade kunskaper. 

Kombinera med ämnen från nationella program 

Elever som går ett individuellt program får välja om de vill kombinera ämnesområden med ämnen från nationella program. Rektorn avgör vilka ämnen som eleven kan kombinera. 

Praktiskt lärande 

Eleven har möjlighet att utföra praktik om skolans rektor bedömer det som fördelaktigt.  


Källa: Skolverket


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2015-11-06

Asylsökande med funktionsnedsättning

Det kommer många personer till Sverige som flyr från krig. Det finns inte så många platser där de kan bo. Och för flyktingar med funktionsnedsättningar är det svårt både att få boende och att få de hjälpmedel de behöver.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-12-14

Vinnare Störd och Stolt-galan

Den 5:e december anordnade Riksförbundet FUB galan Störd och stolt i Stockholms stadshus. Det är en unik gala där människor med utvecklingsstörning står i fokus. I den här artikeln kan du läsa vilka som vann priser på galan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-03

Svårt att få jobb efter gymnasiesärskolan

De flesta elever som har gått i gymnasiesärskolan får inget jobb efter skolan. Det visar en ny undersökning som Högskolan i Halmstad har gjort. 

Läs mer