Aspergers syndrom på väg att försvinna

Aspergers syndrom används snart inte längre Diagnosen Aspergers syndrom kan försvinna

En person med Aspergers syndrom har svårt för sociala och känslomässiga relationer, men har normal till hög intelligens. Många har väldigt specifika intressen och kan ofta fastna i vissa situationer och sysslor. Aspergers syndrom är ärftligt och ibland har flera personer i en familj samma diagnos. Men även om diagnosen särskiljer sig från andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är begreppet på väg att försvinna.

Nu har man tagit bort Aspergers syndrom från den amerikanska diagnosmanualen DSM-5, istället faller dessa individer under diagnosen autismspektrumtillstånd. Däremot i Världshälsoorganisationens manual finns Aspergers syndrom kvar.

Eftersom båda manualerna används i Sverige finns just nu en viss osäkerhet gällande vilka ord som ska användas. En del personer som själva har fått diagnosen anser att begreppet Aspergers syndrom behövs för att skilja isär andra former av autism, medan andra tycker att autismspektrumtillstånd bättre beskriver deras funktionsnedsättning.

Johannes Sandquist som är ordförande i föreningen Organiserade Aspergare säger till Uppsala Nya Tidning att det finns både för- och nackdelar med ett ta bort diagnosen Aspergers.
– Vi konfronteras ofta med att experter säger att Aspergers syndrom inte längre finns som diagnos. Samtidigt använder vi själva fortfarande ordet asperger. På ett sätt känns det bra att den vetenskapliga termen försvinner, då kan vi lägga beslag på begreppet och fylla det med vår egen mening, säger Johannes Sandquist.

Föreningen Organiserade Aspergare startades eftersom det inte fanns så många aspergerföreningar för personer som själva har diagnosen. Istället är många föreningar till för anhöriga till personer med Aspergers. Organiserade Aspergare driver själva olika frågor och kan på så sätt visa vad de klarar av på egen hand.
- Aspergare kan vara väldigt ojämna. Även om vi kan ha svårt för vissa enkla saker i vardagen, kan vi prestera bra på andra områden, till exempel i ett arbete. Det vill vi göra allmänheten medveten om, förklarar Johannes Sanquist.

Om diagnosen försvinner tror Sandquist att man ändå kommer kunna fortsätta ta emot medlemmar till föreningen.
– Vi är en förening för aspergare eller högfungerande autister. Om man har eller tror sig kunna få en diagnos och kan föra sin egen talan är man välkommen som medlem.

Används fortfarande av Landstinget

Än så länge använder man diagnosen Aspergers syndrom inom Landstinget. Men mycket talar för att man kommer att sluta att använda diagnosen, bland annat vid Landstinget i Uppsala. Funktionsnedsättningen kommer då troligtvis att kallas för högfungerande autism istället för Asperger, enligt Claudia Ring som är psykolog på neuropsykiatriska mottagningen vid Akademiska sjukhuset.

Källa: unt.se

Tillbaka till nyheter


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2015-10-30

Rapport om folkhögskolor

Individer med funktionsnedsättning får sällan tillräcklig hjälp i skolan. Det leder till att de ofta kompletterar sina studier på folkhögskola. Ny rapport visar att andelen deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskolorna har ökat dramatiskt.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2015-12-30

Nytt dataspel kan behandla ADHD och autism

Det har kommit ett nytt spel som ska kunna användas för att behandla ADHD, autism och depression.Mobilspelet "Project Evo" tränar upp förmågan att fokusera. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-03

Svårt att få jobb efter gymnasiesärskolan

De flesta elever som har gått i gymnasiesärskolan får inget jobb efter skolan. Det visar en ny undersökning som Högskolan i Halmstad har gjort. 

Läs mer