Fråga om antagning till gymnasiesärskolan

Har du funderingar kring antagning och behörighet till gymnasiesärskolan? Här kan du ställa frågor om antagning och vilka rättigheter du har som elev eller vårdnadshavare till en elev som sökt till gymnasiesärskolan.


Skapa inlägg
Svar Senaste foruminläggen
1 ansökan 2018-07-02   catrin Hej skulle ansöka om plats men hittar ej en ansökningsblankett. Med vänlig hälsning catrin
1 Är det möjligt att redan hösten -18 påbörja ansökan o utredning för antagning till HT -19 2018-06-03   Mamma till Adam Kommunen erbjuder en gymnasieskola som vi inte vill placera vår ungdom i. Pedagogiken är undermålig. Vi har gjort studiebesök på den skolan samt de i grannkommunerna. I kontakt med ansvariga f...
1 Nationellt program 2018-05-21   MT En elev som läst träningsskola i grundsärskola söker till ett nationellt gymnasieskoleprogram vid en gymnasiesärskola som inte erbjuder det individuella programmet. Gymnasiesärskolan bedömer a...
1 Inte fria val inom gymnasiesärskolan? 2018-04-26   Diskriminering? Hej, inför gymnasievalet besökte mitt barn grannkommunens skola då en av de två utbildningarna hen är intresserad av inte finns inom vår kommun. När hen ändå var där så provade hen också det a...
1 Frågo kring gymnasiesärskola 2018-04-04   NNN En elev som gått som gått på särskolan (grundskola) och lagt in ansökan till gymnasiesärskolan och blivit antagen. När allt var klart fick eleven efter 14 dagar besked om att linjen var nedlag...
1 Kommunen vägrar betala för extrastöd som min son behöver på sitt internat kopplat till skolan. 2018-02-22   Förbannad förälder Hej, Min son har kommit in på en gymnasieutbildning med boende, han behöver lite extra hjälp på morgonen och kvällen men kommunen vägrar betala denna hjälp p.g.a. det inte är ett LSS boende. S...
1 Tidpunkt för byte till gymnasiesärskolan 2017-12-12   Syv grundskolan Hej! Jag hittar inget om när/vid vilken tidpunkt en elev från grundsärskolan kan börja på gymnasiesärskolan. Kan en elev (som tillhör målgruppen för särskolan) t ex på vårterminen i år 9 (grun...
1 Elin 18 år 2017-11-08   Annika Strid Hej Har en flicka som blir 19 år i mars och blivit diagnostiserad med ADD, Atypisk autism och lindrig IF i våras. Hon går nu i vanlig gymnasieklass med anpassad studiegång och läser bara 4 ämn...
1 Rätt till gymnasiesärskolan 2017-11-08   Anne Hej. Jag har en son som går i 6:an. Han har precis börjat på resursskola eftersom han inte hänger med i skolan. Han är autistisk men har ingen utvecklingsstörning. Är han behörig till gymnasie...
2 Rättighet att ansöka 2017-11-04   Sandra **Gamboa Jag är nyanländ immigrant från Costa Rica som fått permanent uppehållstillstånd. Min fråga: *Har jag möjlighet att kunna studera svenska på SAS-skolan
1 Behörighet 2017-09-19   Eddy Hej! Jag undrar om en elev som ej klarat målen i grundsärskolan kan påbörja en utbildning på en gymnasiesärskola? Går man exempelvis på grundskolan och ej har betyg i SV blir eleven inte behör...
3 Alternativ till Gymnasiesärskola? 2017-08-29   Christina Hej! Jag är ny inom särskolan och funderar på alternativ till Gymnasiesärskolan? vad finns det? folkhögskola, AF (arbete) ? annat?
1 Antagningsbesked till gymnasiesärskolan 2017? 2017-02-14   Allan Hej, Jag undrar när antagningsbeskedet för gymnasiesärskolan kommer? När vet jag vilken skola och program som jag är antagen till? Tack!
1 omval 2016-05-09   anonym är det för sent för omval? när stänger omvalet? bor i sörmland.
1 Praktik på fel skola 2016-04-11   carina jag behöver hjälp. Min dotter gjorde praktik på en skola i uppland som verkade bra och bestämde oss för att söka dit. men nu har vi hittat en annan skola med naturbruk. Vi tror att djurhanteri...
3 Ångrar valet 2016-02-25   Gunilla Andersson Vi har ansökt till en gymnasiesärskola till vår son som vi trodde var bra. men nu har det framkommit oegentligheter och vi vill ta tillbaka valet och välja en annan skola. Hur går man till väga?
1 Antagning stockholm särskola 2016-02-22   erik Hej! När är det antagningen till gymnasiesärskolorna sker? Bor i stockholm.
1 antagningspoäng 2015-11-30   Lukas kan man se nånstans antagningspoäng för alla särskolor?
1 Hur många blir antagna 2015-11-17   Jan Petersson Hej jag har en fråga, hur många elever antas till en gymnasiesärskola. Finns det ett visst antal platser eller skapar man så många platser som behövs?
1 var är antagningen? 2015-11-12   NN var ansöker man, finns det en antagningsenhet för gymnasiesärskolan? I vilka städer?
Sida:
1 2 3