Fråga om antagning till gymnasiesärskolan

Har du funderingar kring antagning och behörighet till gymnasiesärskolan? Här kan du ställa frågor om antagning och vilka rättigheter du har som elev eller vårdnadshavare till en elev som sökt till gymnasiesärskolan.


Skapa inlägg
Svar Senaste foruminläggen
1 Särbehandling 2021-05-20   Agneta Varför får elever från särskolan vänta till sommaren för att få reda på om de är antagen eller ej. Vår son har sökt skola på två olika orter. Han får vänta till sommaren för antagningsbesked. ...
1 Rätt till gymnasiesärskolan 2021-01-19   Hajo Hej! Vi har en elev som har en Intellektuell funktionsnedsättning. Hen har godkänt i SO. Har hen ändå rätt att följa Gymnasiesärskolan?
1 HVB på annan ort än hemkommun och särskola 2020-12-15   Peter Hej! Om ett barn utifrån sina behov av stöd är placerad i HVB-hem på annan ort än hemkommunen, har barnet då rätt att gå i gymnasiesärskola på orten som hen är placerad på? Barnet i exemplet b...
1 Sen antagning till särskolan 2020-11-30   Johanna Hej, Har en elev på IMS där vi funderar på om inte särskolan är en bättre skolform för hen. Hen kom sent i tonåren till Sverige och det är först nu det anses att hens svenska är såpass stark a...
1 Intagningen gymnasiesärskola 2020-11-28   Mikaela Hej! Jag har en fråga angående om man behöver betyg för att komma in på den gymnasiesärskolan man vill gå på eller om man automatiskt kommer in oavsett vilka betyg man har? Jag skulle också vi...
1 Tidplan antagning till gymnasiesärskolan 2020-2021 2020-11-09   Ammi Sjöblom Hej! Vi undrar över var vi hittar tidplan antagning till gymnasiesärskolan?
1 godkända betyg? 2020-10-18   / Eva Hejsan Sökt men inte hittat information. Jag undrar i vilka ämnen måste eleverna vara godkända för att söka till gymnasiesärskolan. Eleverna har gått på grundsärskolan - ämnen. Vissa har läst ...
2 stressad över framtiden. 2020-10-13   MS Hej, jag är en elev i gymnasiet på naturinternationel programmet åks 1, och i framtiden vill jag gärna bli läkare, men det krävs A på alla ämnen. Om man får typ B finns det möljheter att man f...
1 Dotter 16 år 2020-10-07   Sandra Hej! Jag har en dotter som går på en NPF skola. Hon är godkänd i alla ämne utom matte, svenska och engelska. Nu lutar det åt att hon även kommer få en IF diagnos. Min fråga är då hur det funge...
1 Särskoleelev som inte längre bedöms tillhöra målgruppen 2020-09-30   F.S Hej! Om en elev som just nu går i nionde klass i grundsärskolan och som efter ny utredning inte längre bedöms tillhöra särskolans målgrupp, vilka alternativ finns då framåt i förhållande till ...
1 Johan 2020-08-24   JT Hej, Kan man komma in på gymnasiesärskolan om man har godkänt i grundskoleämnen som engelska, Idrott med mera men inte MA och Sve t ex.
3 Kan man nekas antagning? 2020-07-01   Magnus Hej, Kan en elev nekas plats i gymnasiesärskolan? Jag har en elev som nu har nekats plats på 4 av sina val och står som reserv på övriga 2. Vårdnadshavare är såklart oroliga, så vi undrar, hur...
1 Antagning 2020-05-20   Sandra Hej! Hur går urvalet till ifall inte platserna räcker till, till antalet sökande elever till ett program inom gymnasiesärskolan? Är det en fördel att bo nära själva skolan eller var drar man g...
1 Betygskriterier från Grundskolan 2020-02-26   Maria Hej min dotter har en NP diagnos och ligger på gränsen till lindrig utvecklingsstörning. Efter 9 jobbiga år i grundskola som var rekkomenderat av skola , skolverket och Bup har de flesta parte...
1 Föräldrar ej överens om ditt barns gymnasieval. 2020-01-28   Syv CD Vårdnadshavare ej eniga om vilken gymnasiesärskola deras barn ska gå på ! Skall föräldrar skriva på sonens gymnasieansökan? Hur brukar man lösa detta problem....
1 Gymnasieval 2020-01-21   PN Hej, Vi ska ansöka till gymnasiesärskolan nu för vår son. Är det samma regler här som för vanliga gymnasiet att vi måste göra minst 5 val? Tack på förhand för svar. Med vänlig hälsning Pia
1 krävs ny psykologutredning för gymnasiesärskola? 2019-10-02   Maria Kräver Stockholm stad en ny (färsk) psykologutredning för att få gå på gymnasiesärskola?
1 Preliminär antagen 2019-05-02   Ak Får samtliga som sökt gymnasiesärskola ett preliminärt antagningsbeskedet Vi har ej fått utan står på sidan under sonens ansökan att besked kommer juli
5 Gymnasiesärskola val/ Inviduell program 2019-04-28   Aleksandra Hejsan! Enligt Skolverket så alla elever har fritt val i Gymnasiesärskola/ Invidull plan. Vårt hemkommun har Gymnasiesärskola / Individuell program, men har de inte bygg och fastighet eller sk...
1 Andrahandsval gymnasiesärskola 2019-03-25   Lotta Hej, Jag har en fråga; måste man skicka in andrahandsval till gymnasiesärskolan? Vi ansökte till den skola i kommunen vi tror är bra för vår dotter. Nu, långt senare, får vi veta via SYO på gr...
Sida:
1 2 3